Bezlični glagoli – Impersonal Verbs

By | 04/05/2014

Bezlični glagoli su glagoli koji se upotrebljavaju samo u 3. licu jednine sa it.
Oni obično označavaju vremenske uvjete. Npr.:

Infinitiv

Present Simple

to rain (pada kiša) it rains
to hail (pada grad) it hails
to freeze (mrznuti se) it freezes
to snow (pada snijeg) it snows
to thunder (grmjeti) it thunders

Neki glagoli u trećem licu jednine mogu imati bezlično značenje. 
To su sljedeći glagoli:

to seem (izgledati): it seems to be true (izgleda da je istina)
to appear (izgledati): it appears as if it would be a change in weather
(izgleda kao da će se vrijeme promijeniti)
to look (izgledati)it looks like rain (izgleda kao da će kiša)
to feel (osjećati)it feels cold (osjeća se hladnoća)
to make (činiti)it makes me afraid (to me plaši).