Složeno buduće vrijeme – Future Perfect Continuous

By | 04/05/2014

subjekat + pomoćni g. will + pomoćni g. “have” + past particip od “be” + present particip glavnog glagola

Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između will i have, a upitne rečenice inverzijom subjekta i pomoćnog glagola will.

Kada koristimo predbuduće trajno vrijeme obično sažimamo (contract) subjekat i pomoćni glagol will:

I will – I’ll
you will – you’ll
 itd.

Kod odričnih rečenica sažimamo glagol will i rječicu not:

I will not – I won’t
you will not – you won’t 
itd.

Predbuduće trajno vrijeme izražava radnju koja traje određeni period vremena do jedne druge buduće radnje ili oznake budućeg vremena kada ova prva radnja još traje.
Drugim riječima izražava radnju koja će trajati do određenog budućeg vremena ili trenutka u budućnosti, a ne u nekom određenom trenutku u budućnosti:

At 20 o’clock in the evening, I will have been working ten hours. (do 20 sati uvečer ja ću imati za sobom već 10 sati rada).

Znači radnja počinje u 10 sati prije podne, traje deset sati, sve do 20 sati uvečer kada još traje.

He will be tired when he arrives. He will have been travelling for 24 hours.
(Bit će umoran kada stigne. Putovat će već 24 sata.)

to call – zvati

Potvrdne rečenice:

I will have been calling
you will have been calling
he, she, it will have been calling
we will have been calling
you will have been calling
they will have been calling

Odrične rečenice:

I will not have been calling
you will not have been calling
he, she, it will not have been calling
we will not have been calling
you will not have been calling
they will not have been calling

Upitne rečenice:

will I have been calling?
will you have been calling?
will he, she, it have been calling?
will we have been calling?
will you have been calling?
will they have been calling?

Main source (glavni izvor): EnglishClub.com