Prosto buduće vrijeme – Future Simple Tense

By | 04/05/2014

subjekat + pomoćni glagol will + infinitiv glavnog glagola

Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između pomoćnog i glavnog glagola,
a upitne rečenice inverzijom subjekta i pomoćnog glagola.

U prvom licu jednine i množine umjesto glagola will, može se koristiti glagol shall,
međutim u modernom engleskom will se više koristi od shall:

I shall call – we shall call (ja ću zvati – mi ćemo zvati).

Prosto buduće vrijeme se upotrebljava da bi označila radnja koja će se desiti u budućnosti.
Prostobuduće vrijeme se naročito često upotrebljava poslije glagola koji označavaju očekivanje, nadu itd.Također se koristi da bi se izrazila namjera, odluka, prijetnja ili obećanje.

I hope we will have better luck next day. (nadam se da ćemo imati više sreće drugi put)
I expect that he will come tomorrow. (očekujem da će on doći sutra)
I will help her because she is beautiful. (pomoći ću joj jer je lijepa)

to call – zvati

Potvrdne rečenice:

I will call (ja ću zvati)
you will call
he, she, it will call
we will call
you will call
they will call

Odrične rečenice:

I will not call
you will not call
he, she, it will not call
we will not call
you will not call
they will not call

Upitne rečenice:

will I call?
will you call?
will he, she, it call?
will we call?
will you call?
will they call?

Main source (glavni izvor): EnglishClub.com

Kvizovi vezani za ovu temu

English-Quiz.net – Will or Going To
English-Quiz.net – Will or Won’t