Pomoćni glagol “to be” – Auxiliary Verb “to be”

By | 04/05/2014

Pomoćni glagoli služe za tvorbu složenih glagolskih vremena (perfekta, futura itd.) Pomoćni glagoli su: be, have, do, shall, will

Glagol “to be” – biti

Glagoli behave i do mogu biti pomoćni glagoli i glagoli punog značenja. Glavni dijelovi glagola be su: be was been Be kao pomoćni glagol se upotrebljava:

– za tvorbu trajnih vremena: I am surfing. (ja surfam);
– za tvorbu pasivnih vremena: The bridge was built. (most je izgrađen).

Be kao glagol punog značenja znači postojati, živjeti, stići itd.

To be, or not to be. (biti ili ne biti)
I was in Spain last year. (bio sam u Španiji prošle godine)

Be se vrlo često upotrebljava kao dio imenskog predikata.

He is ill. (on je bolestan)
His brother was a sailor. (njegov brat je bio mornar).

Be se upotrebljava za dob, udaljenost i cijenu.

It is ten miles. (ima deset milja)
She is twenty. (njoj je dvadeset)
This building is twenty years old. (ova zgrada je stara dvadeset godina)

Kada govorimo o osobi kažemo samo broj (She is twenty.) ali kada govorimo o stvari years i old se ne mogu izostaviti.

Present Simple – Prezent

I am – I’m (ja sam) I’m not (ja nisam) am I? (je sam li)
you are – you’re you’re not are you?
he is – he’s, she’s, it’s he’s, she’s, it’s not is he, she, it?
we are – we’re we’re not are we?
you are – you’re you’re not are you?
they are – they’re they’re not are they?

Past Simple – Preterit (Prosto prošlo vrijeme)

I was (ja sam bio) I wasn’t (ja nisam bio) was I?
you were you weren’t were you?
he was he wasn’t was he?

Present Perfect – Perfekt

I have been (ja sam bio) I haven’t been have I been?
you have been you haven’t been have you been?
he has been he hasn’t been has he been?

Past Perfect – Pluskvamperfekt (Pluperfekt)

I had been (ja bijah bio) I had not been had I been?
you had been you had not been had you been?
he had been he had not been had he been?

Futur Simple – Futur

I shall be (ja ću biti) I shall not be shall I be?
you will be you will not be will you be?
he will be he will not be will he be?

Futur Perfect – Svršeni futur

I shall have been (ja ću biti) I shall not have been shall I have been?
you will have been you will not have been will you have been?
he will have been he will not have been will he have been?

Present Conditional – Pogodbeni način sadašnji

I should be (ja bih bio) I should not be should I be?
you would be you would not be would you be?
he would be he would not be would he be)

Past Conditional – Pogodbeni način prošli

I should have been (bio bih bio) I should not have been should I have been?
you would have been you would not have been would you have been?
he would have been he would not have been would he have been?
Imperativ be
Infinitiv prezenta to be
Infinitiv perfekta to have been
Particip prezenta being
Particip perfekta been – having been
Gerund prezenta being
Gerund perfekta having been