Direktni i indirektni govor – Direct and Indirect Speech

By | 04/05/2014

Ako ponavljamo nečije riječi tačno onako kako ih je neko rekao to je direktni govor (upravni govor, Direct speech), npr:
on mi je rekao: “pošalji mi knjigu”.

Ako izvještavamo ono što je neko rekao onda koristimo indirektni govor (neupravni govor, Indirect Speech or Reported Speech), npr:
on mi je rekao da mu donesem knjigu.

Indirektan govor se uvodi riječima kao što su:

he said (on reče)
he asked (un upita)
we enquired (zapitali smo)
she ordered (ona zapovijedi)
we believed (vjerovasmo)
I replied (odgovorih)
I answered (odgovorih) i sl.

Pri pretvaranju direktnog u indirektan govor treba poštivati pravila o slaganju vremena:

  • sva vremena u indirektnom obliku se moraju zamijeniti odgovarajućim prošlim oblicima – prema pravilima o slaganju vremena:

 

Direktni govor

Indirektni govor

Prosto sadašnje Prosto prošlo
Prosto prošlo
Prezent perfekt
Davno prošlo
Davno prošlo
Prosto buduće Složeno buduće
Imperativ Infinitiv
  • sve riječi koje označavaju blizinu moraju se zamijeniti riječima koje označavaju udaljenost;

Prema ovim pravilima:

am postaje was
do did
shall should
will would
have, has had
can could
may might
must had to
this that
these those
here there
now then
today that day
tomorrow the next day
yesterday the day before
last night the night before

D: He said: “I do not understand this letter.” (On reče: “Ja ne razumijem ovo pismo”)
I: He said that he didn’t understand this letter. (on reče da ne razumije to pismo)

D: She said: “I am going to come soon again.” (Ona reče: “Doći ću uskoro ponovo”.)
I: She said that she was going to come soon again. (ona reće da će uskoro ponovo doći)

 

  • ako se u indirektnom govoru saopćava tuđe pitanje, onda je potrebno pored pomenutih pravila obratiti pažnju još i na sljedeće:

-umjesto glagola “say” upotrijebićemo glagol “ask”;

-ako pitanje ne sadrži nikakvu upitnu riječ (kao što su what, how, when itd.),
onda pitanje u indirektnom govoru mora početi sa “if” ili “whether”.

Primjeri:

D: She said to her brother: “What are you doing?” (ona reče svom bratu: “Šta radiš?”)
I: She asked her brother what he was doing. (ona upita svog brata šta radi)

D: They asked me: “Do you speak Spanish.” (zapitali su me: “Da li govorite španski?”)
I: They asked me whether I speak Spanish. (zapitali su me da li govorim španski)

 

  • da bi se u indirektnom govoru izrazila zapovijed, upotrebljava se infinitiv i uvodi glagol“tell”:

D: Father said to his son: “Be careful of yourself.” (otac reče sinu: “Pazi se”).
I: Father told his son to be careful of himself. (otac reče svom sinu da se pazi).

Kvizovi vezani za ovu temu

engleski-jezik.com: Indirektni govor

English-Quiz.net – Indirect Speech