“-ing” oblici – The “-ing” forms

By | 04/05/2014

“-ing” oblici se tvore od infinitiva i nastavka -ing, i mogu biti:

 • gerundHunting lions is dangerous. (lov na lavove je opasan)
 • particip prezentaI am surfing. (ja surfam)
 • imenicaThis building is our school. (ova zgrada je naša škola)

Gerund – The Gerund

Gerund je glagolski oblik koji ima osobine glagola i imenice.

Glagolske osobine gerunda su:

 • iza njega može stajati prilog:
  He is fond of walking quickly. (on voli brzo hodati);
 • iza njega može stajati objekt:
  I don’t like reading books. (ne volim čitati knjige);
 • može stajati u raznim vremenima, imamo:
  gerund sadašnji (surfing), gerund prošli (having read), a kod prijelaznih glagola postoje i pasivni oblici gerunda: sadašnji (being taught) i prošli (having been taught).

Imeničke osobine gerunda su:

 • pred njim može stajati prijedlog:
  She’s good at painting. (ona dobro slika);
 • pred njim može stajati atribut:
  His being nervous is due to his illness. (njegova nervoza je posljedica njegove bolesti);
 • pred njim može stajati genitiv:
  John’s being lazy makes me nervous. (Johnova ljenost me čini nervoznim).

Iako izgleda kao glagol, gerund ima istu funkciju kao imenica, i koristi se:

 • kao subjekat rečenice:
  Eating people is wrong. (jedenje ljudi je pogrešno);
  Flying is dangerous. (letenje je opasno);
 • kao atribut glagola “to be”:
  One of his duties is attending meetings. (jedna od njegovih dužnosti je prisustvovanje sastancima);
  One of life’s pleasures is having breakfast in bed. (jedna od životnih ugodnosti je doručkovanje u krevetu);
 • poslije prijedloga. Ako poslije prijedloga treba doći glagol moramo koristiti gerund:
  She is good at painting. (ona dobro slika);
  Can you sneeze without opening your mouth? (možeš li kihnuti a da ne otvoriš usta);
 • iza frazalnih glagola koji su stvoreni po principu “glagol + prijedlog/prilog”:
  (to look forward, to give up, to be for/against, to take to, to put off, to keep on):
  She always puts off going to dentist. (ona uvijek odlaže odlazak zubaru);
  When you are going to give up smoking? (kada ćeš prestati pušiti);
 • u složenim imenicama: a driving lesson, a swimming pool, bird-watching, train-spotting;
 • poslije izraza: can’t help, can’t stand, it’s no use/good, do you mind, would you mind i pridjeva“worth” i “busy“.
  It’s no use trying to escape. (nema koristi pokušavati pobjeći)
  I can’t stand being stuck in traffic jams. (ne mogu podnijeti kad se zaglavim u saobraćaju)
  This site is worth visiting. (ovu stranicu vrijedi posjetiti)

 

Particip prezenta – The Present Participle

Prezent particip većine glagola ima oblik osnova+ing, i koristi se u sljedećim slučajevima:

 • kao dio trajnog oblika glagola:
  I am working (ja radim)
  he was singing (on je pjevao)
  they have been walking (oni su šetali);
 • nakon glagola pokreta/pozicije po principu: glagol+particip prezenta:
  She was shopping. (ona je bila u kupovini)
  He came running towards me. (došao je trčeći prema meni)
  She lay looking up at the clouds. (ležala je gledajući u oblake)Ova tvorba je naročito korisna sa glagolom “to go”, kao u sljedećim primjerima:
  to go shopping to go walking
  to go ski-ing to go swimming
  to go fishing to go running
  to go surfing to go dancing

   

 • nakon glagola percepcije (čula) po principu glagol + objekat + particip prezenta:
  I heard someone singing. (čuo sam nekoga kako pjeva)
  I can smell something burning! (osjetim da nešto gori);
 • kao pridjev:
  It was an amazing film. (bio je to nevjerovatan film)
  He was trapped inside the burning house. (bio je zatočen unutar kuće u plamenu);
 • sa glagolima catch (uhvatiti) i find (naći) po principu: 
  glagol+izraz za vrijeme+prezent particip.

  Glagol “catch” sa participom prezenta izražava neku ljutnju ili prijetnju:Don’t let him catch you reading his letters. (ne dozvoli da te uhvati kako čitaš njegova pisma)
  If I catch you stealing my apples again, there’ll be trouble! (uhvatim li te još jednom kako kradeš moje jabuke, biće problema)

  Ovo nije slučaj sa glagolom find koji ne izražava emocije:

  We found some money lying on the ground. (našli smo novca na zemlji)
  They found their mother sitting in the garden. (našli su majku kako sjedi u bašti);

 • da zamijeni rečenicu ili dio rečenice. Kada se dvije radnje dešavaju u isto vrijeme, od strane iste osobe ili stvari, koristimo particip prezenta da ih opišemo:They went out into the snow. They laughed as they went.
  They went laughing into the snow.

  He whistled to himself. He walked down on the road.
  Whistling to himself, he walked down on the road.

  Kada jedna radnja slijedi odmah iza druge, od strane iste osobe, možemo prvu radnju izraziti participom prezenta:

  He put on his coat and left the house.
  Putting on his coat, he left the house.

  She dropped the gun and put her hands in the air.
  Dropping the gun, she put her hands in the air.

  Particip prezenta se može koristiti umjesto početnih as, since, because, i izražava razlog radnje:

  Feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge.
  (= because he felt hungry…)
  Being poor, he didn’t spend much on clothes.
  Knowing that his mother was coming, he cleaned the flat.

Main source (glavni izvor): English4Today.com, The Online English Grammar
by Anthony Hughes.

Kvizovi vezani za ovu temu

English-Quiz.net – Gerund vs Infinitive