Kondicionali – The conditionals

By | 04/05/2014

Kondicional se tvori od pomoćnog glagola “should” i “would”, i infinitiva bez “to” glagola kojeg mijenjamo.

Sadašnji kondicional se tvori sa should i would i infinitivom prezenta, a prošli kondicional se tvori sa should i would i infinitivom perfekta glagola kojeg mijenjamo.
Sadašnji kondicional { I should take – uzeo bih
you should take – ti bi uzeo itd.
Prošli kondicional { I should have taken – bio bih uzeo
you should have taken – ti bio uzeo itd.

Odrični oblik se tvori tako što se iza should i would stavi “not”:

I should not take. (ne bih uzeo)
I should not have taken. (ne bih bio uzeo).

Upitni oblik se tvori inverzijom:

should I take? (da li bih uzeo?)
should I have taken? (da li bih bio uzeo?)

Sadašnji i prošli kondicional se koriste pri tvorbi pogodbenih rečenica.

 

Struktura većine pogodbenih rečenica je veoma jednostavna, i izgleda ovako:

 

if

uvjet

posljedica

If
y=10
2y=20

ili

posljedica

if

uvjet

2y=20
if
y=10

To znači ako (if) je određeni uslov zadovoljen, onda (then) će doći do neke posljedice.

Pogodbene rečenice se također zovu i kondicionalima, a ponekad ih nazivamo “if rečenicama”, jer često (ali ne i uvijek) u njima se upotrebljava riječ “if”.
Ovdje će biti obrađene tri osnovna tipa kondicionala i tzv. nulti-kondicional.

Prvi kondicional (First Conditional)
Drugi kondicional (Second Conditional)
Treći kondicional (Third Conditional)
Nulti-kondicional (Zero Conditional)

 

Prvi kondicional – realna mogućnost (First conditional: real possibility)

Govorimo o budućnosti. Razmišljamo o nekom uvjetu ili situaciji u budućnosti, i njenoj posljedici. Postoji stvarna mogućnost da će se uvjet ispuniti. Na primjer, jutro je, kod kuće ste i planirate igrati tenis popodne. Međutim na nebu se javljaju oblaci, zamislite da počne padati kiša. Šta ćete uraditi?

If it rains, I will stay at home. (ako bude padala kiša, ostaću kod kuće)

 

If

uvjet

posljedica

If

it rains

I will stay at home.

prosto sadašnje vrijeme

buduće vrijeme

Treba primjetiti da kiša još nije pala, međutim nebo je oblačno i postoji realna mogućnost (real possibility) da će kiša pasti. Kao što vidite da bi izrazili mogući uvjet koristili smo sadašnje prosto vrijeme (Present Simple Tense). Za izražavanje moguće posljedice koristili smo prosto prošlo vrijeme.
Važno je zapamtiti da kod prvog kondicionala postoji realna mogućnost da će se uvjet ispuniti.

 

posljedica

if

uvjet

buduće vrijeme
if
prosto sadašnje vrijeme

I will tell Mary

if

I see her.

What will you do

if

it rains tomorrow.

Their teacher will be sad

if

they do not pass the exam.

Ponekad možemo koristiti: shallcan ili may umjesto will, na primjer:

If you are good today, you can watch TV tonight. (ako budeš danas dobar, možeš gledati TV večeras)

Drugi kondicional – nevjerovatna mogućnost (Second conditional – unreal possibility or dream)

Kod drugog kondicionala, kao i kod prvog, razmišljamo o nekom uvjetu u budućnosti, i rezultatu tog uvjeta, međutim, za raziliku od prvog kondicionala, ovdje ne postoji realna mogućnost da će se uvjet ispuniti.
Na primjer: večeras je izvlačenje brojeva lota, niste kupili loto listić, i ne postoji nikakva
šansa da ćete dobiti novac. Ali možda ćete kupiti listić do večeras, i onda postoji šansa, ali je to nevjerovatna mogućnost, jer su izgledi opet jako mali da izvuku vaš listić.

If

uvjet

posljedica

If
prosto prošlo vrijeme
kondicional sadašnji

If

I married Mary

I would be happy.

If

it snowed next July

would you be suprised?

If

Ram became rich

she would marry him.

If

I won the lottery

I would by a car.

Primjetite, da kod drugog kondicionala koristimo prosto prošlo vrijeme za izražavanje uvjeta, a sadašnji kondicional za izražavanje eventualne posljedice.

Bitna stvar kod drugog kondicionala je da ne postoji realna mogućnost da će se uvjet ispuniti, tj. šanse su jako male da će se uvjet ispuniti.

Ponekad, umjesto glagola would koristimo should, could or might:

If I won a million dollars, I could stop working. (da dobijem milion dolara, mogao bih prestati raditi)

Treći kondicional – bez mogućnosti (Third conditional – no possibility)

Kod prvog i drugog kondicionala govorimo o budućnosti, međutim kod trećeg govorimo o prošlosti, govorimo o uvjetu u prošlosti koji se nije dogodio. Zbog toga ne postoji mogućnost da se uvjet ispuni. Prošle sedmice ste kupili loto listić ali niste dobili :-(.

If

uvjet

posljedica

If

složeno prošlo vrijeme (past perfect)

kondicional prošli

If

I had won the lottery

I would have bought a car.

If

I had seen Mary

I would have told her.

If

it had rained yesterday

what would you have done?

If

Tara had been free yesterday

I would have invited her.

If they had not passed their exam, their teacher would have been sad. (da nisu položili ispit, njihov učitelj bi bio tužan)

Da bi smo izrazili uvjet u prošlosti koji se nije ostvario koristili smo složeno prošlo vrijeme (past perfect), dok za izražavanje posljedice koja se neće dogoditi smo koristili kondicional prošli.

Bitna stvar kod trećeg kondicionala je da ne postoji sada nikakva šansa da se uvjet i posljedica dogode.

Ponekad umjesto would have koristimo should havecould havemight have:

If you had bought a lottery ticket, you might have won. (da si kupio listić lota, mogao si dobiti)

Nulti kondicional – sigurno ispunjenje uslova (Zero conditional – certainty)

 

Tzv. nulti kondicional koristimo kada je uvjet uvijek tačan, poput neke općepoznate činjenice. Na primjer, ako zagrijavamo led iznad 0 stepeni on će se početi otapati.

 

If

uvjet

posljedica

If

prosto sadašnje vrijeme

prosto sadašnje vrijeme

If

you heat ice

it melts.

Važno je napomenuti da kod nultog kondicionala ne govorimo ni o prošlosti, ni o sadašnjosti ni o budućnosti, već jednostavno pričamo o nekoj općepoznatoj činjenici.

Da bi izrazili uvjet i posljedicu koristimo prosto sadašnje vrijeme. Najvažnije kod nultog kondicionala je zapamtiti da uvjet ima uvijek istu posljedicu.

If

uvjet

posljedica

prosto sadašenje vrijeme

prosto sadašnje vrijeme

If
I miss the 8 o’clock bus
I am late for work.
If
I am late for work
my boss gets angry.
If
people don’t eat
they get hungry.

Također, umjesto if možemo koristiti when:

When I get up late I miss by bus. (kada ustanem kasno, zakasnim na autobus)

Kondicionali – ukratko

Tip kondicionala

glavna rečenica

“if” rečenica

 Prvi kondicional  buduće vrijeme sadašnje vrijeme
 Drugi kondicional  kondicional sadašnji prosto prošlo vrijeme
 Treći kondicional  kondicional prošli složeno prošlo vrijeme
 Nulti kondicional prosto sadašnje vrijeme prosto sadašnje vrijeme

 

Sljedeća tabela daje prikaz kondicionala po vjerovatnosti ispunjenja uslova. Naravno, procenti za prvi i drugi kondicional su dati samo orijentaciono za poređenje.

vjerovatnost

kondicional

primjer

vrijeme

100%

nulti
If you heat ice, it melts.
50%

prvi
If it rains, I will stay at home.
budućnost
5%

drugi
If I won the lottery, I would buy a car.
budućnost
0%
treći
If I had won a lottery, I would have bought a car.
prošlost

 Kvizovi vezan za ovu temu

engleski-jezik.com: Kondicionali

English-Quiz.net – Conditionals Exercise
English-Quiz.net – Conditionals Exercise
English-Quiz.net – All Types Exercise