Prošlo trajno vrijeme – The Past Continuous Tense

By | 04/05/2014

prošlo vrijeme glagola “to be” + particip prezenta glavnog glagola


She was reading.
 (ona je čitala)
We were playing. (mi smo igrali)

Odrični oblik se pravi dodavanjem rječice not:
She was not reading – She wasn’t reading.

Upitni oblik se pravi inverzijom:
Was she playing?
Were we playing?


Nesvršeni preterit se upotrebljava:

 • da se opiše pozadina, odnosno da se pred čitaoce postavi scena priče pisana u
  prošlom vremenu. Obično priča počinje nesvršenim preteritom, a zatim se nastavlja prošlim vremenom, npr:”James Bond was driving through town. It was raining. The wind was blowing hard. Nobody was walking in the streets. Suddenly, Bond saw the killer in a
  telephone box…”;
 • da se opiše radnja koja je trajala do trenutka kada ju je prekinula neka druga
  prošla radnja:I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. (divno sam sanjao
  kada se alarm oglasio)
  ;
  I was watching TV when you telephoned. (gledao sam TV kada si nazvao)
 • da se izrazi promjena mišljenja:I was going to spend the day at the beach but I’ve decided to go on an excursion instead.(mislio sam provesti dan na plaži ali sam odlučio otići na ekskurziju)
 • za dvije radnje koje se dešavaju istovremeno:The children were playing while their mothers were chatting. (djeca su se igrala
  dok njihove majke čavrljale)
 • u zavisnoj rečenici umjesto nescršenog prezenta ako je u glavnoj rečenici preterit:

  I knew that he was talking to her about her daughter.
   (znao sam da se sa njom razgovara o njenoj kćeri).

 

Kod glagola koji se ne koriste u trajnom obliku upotrebljava se obični preterit >>.

to call – zvati

Potvrdne rečenice:

I was calling.
you were calling.
he, she, it was calling
we were calling
you were calling
they were calling

Odrične rečenice:

I was not calling
you were not calling
he, she, it wasn’t calling
we weren’t calling
you weren’t calling
they weren’t calling

Upitne rečenice:

was I calling?
were you calling?
was he, she, it calling?
were we calling?
were you calling?
were they calling?