Nesvršeni pluskvamperfekt – The Past Perfect Continuous Tense

By | 04/05/2014

subjekat + simple past od “to have” + past particip od “to be” + present particip gl. glagola

Odrični oblik se pravi ubacivanjem rječice not, a upitni oblik inverzijom subjekta i glagola “to have”.

Past Perfect Continuous upotrebljava se da bi se označila radnja koja je trajala u prošlosti prije neke druge prošle radnje:

Ram started waiting at 9am. I arrived at 11am.
When I arrived, Ram had been waiting for two hours.

 

Ram had been waiting for two hours when I arrived.
past
present
future
Ram je počeo sa čekanjem u 9 sati.
9

11


Ja sam stigao u 11 sati.
John was very tired. he had been running. (John je bio veoma umoran, trčao je cijele večeri)
I could smell cigarettes. somebody had been smoking. (osjetio sam cigarete, neko je pušio).

Past Perfect Continous se također upotrebljava u indirektnom govoru umjesto trajnog oblika prošlog vremena (past continous tense) u direktnom govoru.

 

D: Peter said: “Some of my friends have playing cards all night.”
(Peter reče: “Neki moji prijatelji su igrali karte cijele večeri”.)
I: Peter said that some of his friends had been playing cards all night.

to call – zvati

Potvrdne rečenice:

I had been calling
you had been calling
he, she, it had been calling
we had been calling
you had been calling
they had been calling

Odrične rečenice:

I had not been calling
you had not been calling
he, she, it had not been calling
we had not been calling
you had not been calling
they had not been calling

Upitne rečenice:

had I been calling?
had you been calling?
had he, she, it had been calling?
had we been calling?
had you been calling?
had they been calling?

Main source (glavni izvor): EnglishClub.com