Prošlo svršeno vrijeme – Past Simple Tense

By | 04/05/2014

Da bi napravili prošlo svršeno vrijeme koristimo infinitiv i prošli oblik (preterit) glagola.

infinitiv
preterit
past particip
pravilni glagoli
work
explode
like
worked
exploded
liked
worked
exploded
liked
Prošli oblik svih
glagola završava
na -ed.
nepravilni glagoli
go
see
sing
went
saw
sang
gone
seen
sung
Prošli oblik nepravilnih
glagola se ne tvori po nekom pravilu i uči se
napamet.
Past particip nam
nije potreban pri
tvorbi prošlog
vremena.

Tvorba prošlog svršenog vremena:

a) potvrdna rečenica:

subjekat + glavni glagol u prošlom obliku (preteritu)

I lived in that house when I was young. (živio sam u toj kući kada sam bio mlad)
She played basketball last week. (ona je igrala košarku prošle sedmice)

b) odrična rečenica:

subjekat + preterit od “do” + not + infinitiv glavnog glagola

He didn’t like the movie. (nije mu se dopao film)
Mary did not go to work last Monday. (Mary nije otišla na posao prošlog ponedjeljka)

c) upitna rečenica:

preterit od “do”+ subjekat + infinitiv glavnog glagola

Did you play tennis last week. (je si li igrao tenis prošle sedmice)
Did he watch TV last night. (je li gledao TV prošle sedmice)

Glagol did (preterit od “do”) u svim licima ima isti oblik.

I did not go to London. (nisam bio u Londonu)
You did not go to London.
He did not go to London. itd.

Glagol be nema u svim licima isti oblik, upitnu rečenicu pravimo zamjenom subjekta
i glagola.

I, he, she, it was here. – Was I, he, she, it here?
You were here. – were you here?

 

Ako glagol završava na suglasnik ispred kojeg stoji kratak naglašen vokal, krajnji samoglasnik se udvostručava:

plan – planned
skip – skipped

Krajnje “l” se uvijek udvostručava:

level – levelled
call – called

Ako glagol završava na “-y” ispred kojeg se nalazi suglasnik, taj se “y” mijenja u “i”:

worry – worried
cry – cried

Prosto prošlo vrijeme koristimo:

a) da se izrazi radnja koja se desila u prošlosti i potpuno završila pa nema nikakve veze sa sadašnjošću:
I was in Liverpool last year. (bio sam u Liverpulu prošle godine);

b) da se izrazi radnja koja je trajala neko vrijeme u prošlosti bez ikakve veze sa sadašnjošću:
We went to school when we were children. (išli smo u školu kada smo bili djeca);

c) kada govorimo o stvarima koje želimo da se dogode ili bi trebalo da se dogode:
It’s time they were back. (vrijeme je da se vrate)
I wish I had a new computer. (volio bi da imam novi kompjuter)

d) u zavisnoj rečenici ako je u glavnoj prosto prošlo vrijeme (slaganje vremena):
The policeman told me I drove to much. (policajac mi je rekao da sam previše vozio)

Kada kažemo kada ili gdje se radnja dogodila, moramo koristiti prosto prošlo vrijeme,
a ne složeno sadašnje vrijeme (present perfect tense).

to call – zvati

Potvrdne rečenice:

I called (ja sam zvao)
you called
he, she, it called
we called
you called
they called

Odrične rečenice:

I didn’t call
you didn’t call
he, she, it didn’t call
we didn’t call
you didn’t call
they didn’t call

Upitne rečenice:

did I call?
did you call?
did he, she, it call?
did we call?
did you call?
did they call?

Kvizovi vezani za ovu temu

English-Quiz.net – Past Tense Quiz
English-Quiz.net – Past Tense: Which sentence is correct?