Prelazni i neprelazni glagoli – Transitive and Intransitive Verbs

By | 04/05/2014

Prelazni glagoli su oni uz koje može stajati objekt u akuzativu tj. direktni objekt (subject + verbobject):

He speaks English. (on govori engleski)
We are watching TV. (mi gledamo TV)
saw an elephant. (vidio sam slona)

Neprelazni glagoli su oni uz koje ne može stajati direktni objekt (subject + verb [+indirect object]).

He has arrived. (on je stigao)
She speaks fast. (ona govori brzo)
John goes to school. (John ide u školu)