Složeno sadašnje vrijeme – Present Perfect Simple Tense

By | 04/05/2014

pomoćni glagol “to have” + past particip glavnog glagola

Složenim sadašnjim vremenom se izražava povezanost između prošlosti i sadašnjosti, tačno vrijeme dešavanja radnje nije naznačeno, što znači da smo više zainteresirani za rezultat radnje nego za samu radnju.
Kada bi smo rekli kada se radnja odvija morali bismo upotrijebiti prošlo vrijeme (past simple tense).

 

Složeno sadašnje vrijeme se koristi:

 • da se opiše radnja ili stanje koje je počelo u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti:
  This website has been in existence for 10 years, 10 months, and 12 days. (ova stranica postoji već…); 
 • I have lived in Sarajevo since 1970. (živim u Sarajevu od 1970-te, i još uvijek živim); 
 • da se izrazi radnja koja je završena u vremenskom periodu koji još traje:
  I have been to Zagreb this week. (ove nedjelje sam putovao u Zagreb, sedmica još nije završena); 
 • da se označi radnja koja je završena nekad u prošlosti, ali je rezultat radnje važan:
  I have buoght a car. (kupio sam auto, važno je da je auto kupljen, nije bitno kada);
 • uz priloge koji označavaju neprekidan razmak vremena: ever, never, yet, already, since, for:
  Have you ever been to Bosnia? (jeste li ikada bili u Bosni?); 
 • da se izrazi radnja koja se upravo dogodila (uz priloge “just” ili ”just now”):
  The guests have just entered the hall. (gosti su upravo ušli u dvoranu).

 

Amerikanci ne koriste složeno sadašnje vrijeme toliko kao Britanci. Amerikanci češće
upotrebljavaju prošlo vrijeme umjesto složenog sadašnjeg vremena. Amerikanac bi rekao:
“Did you have lunch?”, dok bi Britanac rekao: “Have you had lunch?”.

to call – zvati

Potvrdne rečenice:

I have called (ja sam zvao)
you have called
he, she, it has called
we have called
you have called
they have called

Odrične rečenice:

I haven’t called
you haven’t called
he, she, it hasn’t called
we haven’t called
you haven’t called
they haven’t called

Upitne rečenice:

have I called?
have you called?
has he, she, it called?
have we called?
have you called?
have they called?