Nesvršeni perfekt – Present Perfect Continuous Tense

By | 04/05/2014

prezent perfekt glagola “to be” (have/has been) + prezent particip glavnog glagola

I have been playing
You have been working

Upitni oblik se pravi konverzijom: Have I been playing?
Odrični oblik se pravi dodavanjem riječi “not”: I have not been playing.

Kada pišemo present continous, često se upotrebljavaju skraćenice:
I have been – I’ve been itd.

Present Perfect Continous Tense koristimo:

  • da izrazimo radnju koja je nedavno ili upravo završila. I obično imamo sada imamo neku posljedicu:
I’m tired because I’ve been running.
past

present
future
radnja koja se desila nedavno
sada imamo posljedicu

I’m tired because I’ve been running. (umoran sam (sada) jer sam trčao)
Why is the grass wet? Has it been raining? (zašto je trava vlažna (sada)? je li padala kiša?)
You don’t understand because you haven’t been listening. (ne razumijete (sada), jer niste slušali).

  • da izrazimo radnju radnju koja je počela u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti, u ovom slučaju često se koriste for i since:

 

I’ve been reading for two hours.
past

present
future
radnja počela u prošlosti
nastavlja se u sadašnjosti

I’ve been reading for two hours. (čitam već dva sata, i još uvijek čitam)
How long have you been learning English? (koliko dugo učiš engleski? a još ga učiš)
We have not been smoking. (nismo pušili, a ni sada ne pušimo).

Kako je ranije napomenuto uz present perfect continuous često koristimo “for” i “since”.

For koristimo kada pričamo o razdoblju vremena: 5 minuta, 7 sedmica, 20 godina.
Ako to razdoblje seže do sadašnjeg trenutka upotrebljavamo uz for perfekt, a ako je to razdoblje završeno moramo upotrijebiti past simple (preterit).

Tara hasn’t been feeling well for two weeks. (Tara se ne osjeća dobro već dvije sedmice)

ali

Tara didn’t feel well for two weeks, and now she feels well. (Tara se nije dobro osjećala već dvije sedmice, a sada se osjeća dobro).

Since koristimo kada znamo od koje vremenske tačke se odvija radnja: u 9 sati, 7. januara, u petak.

for
since
period vremena
od vremenske tačke20 minutes
6.15 am
three days
Monday
six months
January
a long time
I left school
ever
the beginning of time
itd.
itd.

I’ve been studying for three hours. (učim već tri sata)
I’ve been watching TV since 7pm. (gledam TV od 7 sati poslije podne)
Tara hasn’t been visiting us since March. (Tara nas nije posjetila od Marta)

For se može koristiti u svim vremenima, since se obično koristi samo sa perfect vremenima.

to call – zvati

Potvrdne rečenice:

I have been calling
you have been calling
he, she, it has been calling
we have been calling
you have been calling
they have been calling

Odrične rečenice:

I have not been calling
you have not been calling
he, she, it has not been calling
we have not been calling
you have not been calling
they have not been calling

Upitne rečenice:

have I been calling?
have you been calling?
has he, she, it been calling?
have we been calling?
have you been calling?
have they been calling?
Main source (glavni izvor): EnglishClub.com