Sadašnje prosto vrijeme – Simple Present Tense

By | 04/05/2014

Sadašnje vrijeme svih glagola obrazuje se tako da se uz glagolska vremena uvijek
stavljaju lične zamjenice. Jedino se treće lice jednine prezenta razlikuje od ostalih lica, jer dobija nastavak “-s” ili “-es”, osim glagola: 

to be – biti, to have – imati, can, may – moći, must – morati, ought – trebati.

Nastavak “-s” za sadašnje vrijeme izgovara se kao “s” ako dolazi iza bezvučnog
suglasnika, ili “z” ako dolazi iza zvučnog suglasnika ili samoglasnika:

he speaks (hi spi:ks), he reads (hi ri:dz).

Glagoli koji se završavaju na s, x, z, sh i ch obrazuju treće lice nastavkom jednine
nastavkom “-es”:

he dresses, he teaches.

Glagoli koji se u infinitivu završavaju na “-y”, kad pred tim “y” stoji suglasnik, mijenjaju “y” u “i”, u trećem licu jednine:

to cry (he cries)to try (to tries).

Odrični oblik sadašnjeg vremena pravi se tako što se uzme sadašnje vrijeme pomoćnog glagola“to do”, pa se zatim doda negacija “not” i infinitiv glagola koji se mijenja, bez prijedloga “to”:

I write (ja pišem) – I do not write, I don’t write

Upitni oblik sadašnjeg vremena pravi se tako pravi se tako što se uzme sadašnje vrijeme pomoćnog glagola “to do” u inverziji i infinitiv glagola koji se mijenja, bez prijedloga “to”.
You write (ti pišeš) – Do you write? (pišeš li?)

Sadašnje prosto vrijeme se upotrebljava:

  • da označi radnju čije trajanje nije određeno: I write (ja pišem)I work (ja radim);
  • da potvrdi jednu poznatu istinu: fish live in water (ribe žive u vodi);
  • da označi radnju koja se vrši po navici: I always rise early (uvijek ustajem rano);
  • da označi radnju koja se ponavlja: I have an English lesson three times a week (imam čas engleskog tri puta sedmično).The sun rises.
prošlost
sadašnjost
budućnost

Sunce izlazi svaki dan, prije, sada i poslije.
Jenny is not here.
prošlost
sadašnjost
budućnost

Jenny trenutno nije prisutna.

 

 


to call – zvati

Potvrdne rečenice:

I call (ja zovem)
you call (ti zoveš)
he, she, it calls (on, ona , ono zove)
we call (mi zovemo)
you call (vi zovete)
they call (oni, one, ona zovu)

Odrične rečenice:

I do not call
you do not call
he, she, it does not call
we do not call
you do not call
they do not call

Upitne rečenice:

do I call?
do you call?
does, he ,she, it call?
do we call?
do you call?
do they call?

Kvizovi vezani za ovu temu

English-Quiz.net – Present Simple Tense 1
English-Quiz.net – Present Simple Tense 2

English-Quiz.net – Am, Is or Are?