Aktiv ili pasiv?

By | 08/07/2016

Pasiv ili aktiv? – Test br.1

Da li je ponuđena rečenica u pasivu ili aktivu?