Gdje je greška u rečenici? – Test br.1

By | 08/07/2016

Gdje je greska u recenici test br 1

U svakoj rečenici nalazi se jedna pogrešna riječ. Odaberite koja je to riječ pogrešna.