Gdje je greška u rečenici? – Test br.2

By | 08/07/2016

Greška u rečenici – Test br.2

U svakoj rečenici nalazi se jedna pogrešna riječ. Odaberite koja je to riječ pogrešna.