Imenice sa nepravilnom množinom

By | 01/05/2014

Iako obično dodajemo -s na kraju imenica da napravimo množinu neke imenice u engleskom jeziku imaju nepravilne završetke.

Tako množina imenice party je parties, imenice quiz je quizzes i sl.

Lista najčešćih imenica koje imaju nepravilne oblike u množini. (PDF)