Red riječi u rečenici

By | 01/05/2014
Imenice u engleskom jeziku nemaju nastavaka za padeže (osim za genitiv), zato se njihovo značenje često određuje mjestom na kojem stoje u rečenici. Engleski jezik je veoma precizan u redu, odnosno rasporedu riječi u rečenici, jer od toga zavisi jasnoća i tačnost izražavanja misli.

Na prvom mjestu je subjekt (S), pa predikat (P), zatim objekt (O) i na kraju dolaze priloške odredbe za način (PN), mjesto (PM) i vrijeme (PV).

My daughter (S) reads (P) newspaper (O) very carefuly (PN) in her room (PM) every day (PV).(moja kćerka čita novine veoma pažljivo u svojoj sobi svaki dan)

U našem jeziku bi mogli promijeniti red riječi u gornjoj rečenici a da smisao ostane jasan, međutim u engleskom to nije moguće jer nema razlike između subjekta i objekta.