Znaci interpunkcije

By | 01/05/2014

Tačka – The full stop or period

– Tačku stavljamo na kraj rečenice:

 • She is sleeping. (ona spava)
 • I was in England. (bio sam u Engleskoj)

– Tačku koristimo u skraćenicama, ako zadnje slovo skraćenice nije isto kao i kod skraćene riječi:

 • Co. (company – kompanija)
 • etc. (et cetera – i tako dalje)

– Tačku ne koristimo kod skraćenica kod kojih je zadnje slovo isto kao kod skraćene riječi:

 • Ltd (Limited)
 • Manchester Utd (United)
 • St (Saint)

Ova pravila o skraćenicama ne slijede svi, i ponekad predstavlja pitanje stila. Međutim, preporučuje se da budete doslijedni, ako odlučite pisati tačku poslije Ltd. i sličnih primjera, pišite je u cijelom tekstu.

Zarez – The comma

Zarez se koristi da pri izdvajanju pojedinih riječi, fraza i klauza u rečenici.

– Koristimo ga da razdvojimo tri ili više riječi pri nabrajanju. Zarez prije zadnje riječi se ne mora pisati.

 • John played handball, hockey, and football in high school. (John je igrao u rukomet, hokej, i nogomet u školi)

– Zarez razdvaja dva ili više pridjeva, koji dolaze jedan za drugim, ako oni mogu zamijeniti mjesta a da se ne promijeni značenje rečenice:

 • The sunny, cool day was perfect for lying in the dark green grass. (sunčano, toplo vrijeme je bilo odlično za izležavanje na tamno-zelenoj travi)

Primjetite, da između “dark” i “green” nema zareza, jer ovi pridjevi ne mogu zamijeniti mjesta. Trava nije “zelena” i “tamna”, ona je “tamno zelena”.

– Zarez razdvaja uvodni pozdrav (greeting or salutation) od poruke, te se koristi u potpisu poslije riječi: Yours trulyYours sincerlyBest wishes itd.

 • Dear Jane,message
  message
  messageBest wishes,
  Jack Brown

– Zarez razdvaja pitanje (question tag) od ostatka rečenice:

 • You locked the car, didn’t you? (zaključao si auto, zar ne?)

– Zarez iza kojeg dolazi dopunski veznik (coordinative conjunction: and, but, or, for, nor, yet, so) razdvaja dvije nezavisne klauze:

 • Ron wore cowboy boots, and Jeff wore tennis shoes. (Ron je nosio kaubojske čizme, a Jeff je nosio tenisice)

– Kada zavisna dolazi ispred nezavisne klauze odvajamo je zarezom:

 • When the meeting was over, the refreshment committee served coffee and cake before everyone went home(kada je sastanak bio završen, osoblje je poslužilo kafu i kolač prije nego su svi otišli doma)

Primjetite da nema zareza između “coffee” i “cake“, zato što zavisna klauza dolazi poslije nezavisne klauze.

– Zarezom se odvaja uvodna fraza, te izraz ubačen u rečenicu koji ne donosi neku presudnu informaciju:

 • On my way to school, I met three of my classmates coming out of the subway. (na putu prema školi, izlazeći iz podzemne sreo sam troje školskih kolega)
 • Texans, as you know, are often the subject of jokes. (teksašani, kao što znate, su često predmetom šale)
 • Eddie will, in spite of my wishes, travel to Russia. (Eddie će, uprkos mojim željama, putovati u Rusiju)

Dvotačka – The colon

Dvotačka se koristi:

– prije uvođenja liste pri nabrajanju:

 • They must have: books, papers and pens. (Oni moraju imati: knjige, papire i olovke)

– prije formalnog pitanja u rečenici:

 • The question is: what are we doing? (pitanje je: šta radimo?)
 • He opened the meeting with the words: “War is upon us!” (počeo je sastanak riječima: “rat je pred nama!”) 

– prije klauze koja dolazi poslije rečenice i daje njeno objašnjenje:

 • His motives are clear: he intends to become a dictator. (njegovi motivi su jasni, on nastoji postati diktator)

– da se posebno naznači važna riječ u rečenici:

 • King Midas cared for only one thing: gold. (kralj Midas je brinuo samo za jednu stvar: zlato)

– poslije uvodnog pozdrava u poslovnom pismu:

 • Dear Ms. Weiner:

– pri pisanju podataka:

 • Title: Principles of Mathematics: An Introduction
  Reference: Luke 3:4-13
  Numerals: 8:15 P.M.

Tačka-zarez – The semicolon

Tačku-zarez koristimo:

– između dvije nezavisne klauze (rečenice) koje nisu povezane dopunskim veznikom (and, but, or, nor, for, so, yet):

 • People are usually willing to give advice; they are much less inclined to take it. (ljudi obično rado daju savjete; mnogo su manje zainteresirani da ih prime)

– između dvije nezavisne klauze (rečenice) koje su povezane sa veznim prilogom (however, nevertheless, furthermore, then, therefore, moreover, thus, etc.):

 • Today people can buy what they want from supermarkets, department stores, and discount stores; but in Colonial days, when such conveniences did not exist, people depended on general stores and peddlers.

– između riječi koje nabrajamo, ako one sadrže zarez:

 • The newly elected officers of the group are Thomas Mann, president; Emily Dickinson, vice-president; James Joyce, secretary; and Leo Tolstoy, treasurer.

Upitnik – The question mark

Upitnik stavljamo na kraju direktnog pitanja.

 • Where are you? (gdje si?)
 • Who wrote that book? (ko je napisao tu knjigu?)
 • He shouldn’t have quit his diet, should he? (nije trebao prekinuti svoju dijetu, zar ne?)

Pazite da ne stavite upitnik na kraju indirektnog pitanja.

 • The instructor asked the students what they were doing. (učitelj je pitao učenike šta će raditi)
 • I asked my sister if she had a date. (upitao sam sestru ima li sastanak)

Main source (glavni izvor): The Reading/Writing Center i EnglishClub.com