Imenice – Nouns

By | 01/05/2014

Imenice su riječi kojima nešto imenujemo. Npr:
man (čovjek)
town
 (grad),
happiness
 (sreća)
love
 (ljubav) itd.

 

Imenice dijelmo na nekoliko vrsta. One mogu biti:

 • opće imenice (common nouns), služe za imenovanje svih bića ili stvari iste vrste.
  boy (dječak), computer (računar), eye (oko) itd;
 • vlastite imenice (proper nouns), služe za imenovanje pojedinačnih bića, mjesta itd.
  Mary, London, Edinburgh, Bosnia, Dreamweaver itd;
 • zbirne imenice (collective nouns), služe za označavanje skupa ili mnoštva u jednini.
  team (momčad), sugar (šećer), flock (jato), army (vojska) itd;
 • gradivne imenice (material nouns), služe označavanje tvari ili materija.
  lead (olovo)milk (mlijeko)air (zrak)ice (led) itd.
 • apstraktne imenice (abstract nouns), označuju nešto nestvarno, neko svojstvo ili stanje.fear (strah)health (zdravlje)thirst (žeđ) itd.

Također, imenice dijelimo i na: brojive i nebrojive (Countable and Uncountable nouns).
Množinu tvore samo opće imenice. One obično označavaju nešto što se može brojati, te ih zovemo brojivim imenicama:
two girls (dvije djevojke)three months (tri mjeseca) itd.
Gradivne i apstraktne imenice, uzete u općem smislu, se ne mogu brojati. One su nebrojive i ne mogu se upotrebljavati u množini:
silver (srebro)thirst (žeđ)air (zrak) itd.

Rod imenica – Gender of Nouns
Množina imenica – Plural of Nouns 
Padeži imenica – Cases of Nouns

Kvizovi vezani za ovu temu

English-Quiz.net – Nouns