Množina imenica – Plural of Nouns

By | 01/05/2014

Opća pravila:
množina imenica obrazuje se dodavanjem nastavka “-s”. Ovo se “s” izgovarakao naše “z” izuzev kada dolazi poslije tvrdih suglasnika.
Primjeri:

 

book – books (knjiga – knjige)
face – faces (lice – lica)

 

Imenice koje se zavšavaju na: -s, -ss, -x, -sh, -tch dobijaju nastavak “-es”,
koji se izgovara iz:

 

class – classes razred – razredi
bush – bushes grm – grmlje
bench – benches klupa – klupe

Imenice na “-o” dobijaju nastavak “-es” ako se “o” nalazi poslije suglasnika:

 

hero – heroes heroj – heroji
potato – potatoes krompiri – krompiri
negro – negroes crnac – crnci

Izuzeci od ovog pravila su:

 

piano – pianos klavir – klaviri
canto – cantos spjev – spjevovi
octavo – octavos oktava – oktave

Imenice na “o” poslije samoglasnika dobijaju u množini samo nastavak “-e”:

 

cuckoo – cuckoos kukavica – kukavice

Imenice na “y” poslije suglasnika mijenjaju “y” u “i” i dobijaju nastavak “-es”:

country – countries zemlja – zemlje
lady – ladies dama – dame
story – stories priča – priče

ali:

day – days dan – dani
boy – boys dječak – dječaci
toy – toys igračka – igračke

Imenice na “f” i “fe” mijenjaju “f” u “v” i dobijaju u množini nastavak “-es”:

half – halves polovina – polovine
calf – calves tele – telad
knife – knives nož – noževi
wife – wives supruga – supruge

Izuzeci od ovog pravila su:

strife – strifes borba – borbe
fife – fifes svirala – svirale
staff – staffs štab – štabovi
gulf – gulfs struja – struje

Imenice koje zavšavaju na “-oof”, “-ief”, “-ff” ne mijenjaju u “f” i dobijaju nastavak “-s”:

roof – roofs krov – krovovi
dwarf – dwarfs patuljak – patuljci
chief – chiefs poglavica – poglavice
cliff – cliffs greben – grebeni

Neke imenice imaju u množini nastavak “-en”:

ox – oxen vo – volovi
child – children dijete – dijeca

Neke imenice obrazuju množinu promjenom osnovnog samoglasnika:

man – men čovjek – ljudi
woman – women žena – žene
tooth – teeth zub – zubi
Englishman – Englishmen Englez – Englezi
sportsman – sportsmen sportista – sportisti

ali:

Roman – Romans Rimljanin – Rimljani
Norman – Normans Norman – Normani
German – Germans Njemac – Njemci

Neke imenice imaju dva oblika u množini sa različitim značenjem:

brother – brothers
– brethren
(braća po krvi)
(braća u crkvenoj organizaciji, društvu)
cloth – cloths
– clothes
(štof)
(odijelo)

Latinske imenice na “-us” i “-um” te grčke na “-on” i “-is” imaju u množini obično svoj
latinski odnosno grčki nastavak:

radius – radii (poluprečnik, poluprečnici)
oasis – oases (oaza, oaze)

Složenice obrazuju množinu tako da se nastavak za množinu doda glavnoj riječi od koje
je složenica sastavljena, tj. od riječi koja nosi smisao. Ako je složenica sastavljena bez
imenica, onda nastavak za množiniu dobija posljednja riječ:

looker-on – lookers-on (gledalac, gledaoci)
pick-pocket – pick-pockets (džeparoš, džeparoši)
forget-me-not – forget-me-nots (nezaboravak (cvijeće), nezaboravci)

Neke složenice dobijaju obilježje množine uz oba dijela riječi:

manservant – menservants (sluga, sluge)

Neke se imenice upotrebljavaju samo u jednini:

advice (savjet)
furniture (namještaj)
information (obavještenje)
progress (napredak)

Ako je potrebno izraziti množiniu, onda se upotrijebi neka riječ u množini:

two pieces of furniture (dva komada namještaja)

Neke su imenice po svom obliku u jednini, a imaju značenje množine:

people (ljudi)
mankind (čovječanstvo)
cattle (stoka)

Imenica “news” (vijest) i “means” (sredstvo) imaju oblik množini ali su u jednini:

what is the news (kakve su vijesti)
by the means (na ovaj način)

Mnoge imenice se upotrebljavaju samo u množini:

cards (karte)
contents (sadržina)
poltics (politika)
mathematics (matematika)

Neke imenice imaju u množini drugačije značenje nego u jednini:

arm (ruka) arms (ruke, oružje)
letter (slovo) letters (književnost)
compass (kompas) compasses (šestar)
drawer (fijoka) drawers (donje gaće)