Padeži imenica – Cases of Nouns

By | 01/05/2014

U engleskom jeziku mogu se izraziti svih sedam padeža kao i u našem jeziku:

Primjer:

Jednina:
1. pad. A teacher had a book. (neki učitelj je imao knjigu)
2. pad. The book of the teacher was big. (knjiga tog učitelja bila je velika)
3. pad. We went to the teacher. (otišli smo učitelju)
4. pad. And we asked the teacher. (i zapitali smo učitelja)
5. pad. Teacher, is your book big? (učitelju, je li vaša knjiga velika?)
6. pad. After our conversation with the teacher(poslije našeg razgovora sa učiteljem)
7. pad. We know more about the teacher(znamo više o učitelju)

množina:
1. pad. Some teachers had books. (neki učitelji imali su knjige)
2. pad. The books of the techers were big. (knjige tih učitelja su bile velike)
The teacher’s books are always big(knjige učitelja su uvijek velike)
3. pad. We went to the teachers. (otišli smo učiteljima)
4. pad. And we asked the teachers. (i zapitali smo učitelje)
5. pad. Teachers, are your books big. (učitelji, jesu li vaše knjige velike)
6. pad. After the conversation with the teachers. (poslije razgovora sa učiteljima)
7. pad. We know more about the teachers. (znamo više o učiteljima)

Prema tome, padeži se određuju prema mjestu u rečenici (prvi i četvrti), pomoću prijedloga (drugi padež pomoću prijedloga “of” ili nastavkom kad imamo prisvojni genitiv, treći padež pomoću prijedloga “to”, šesti pomoću prijedloga “with”, sedmi padež pomoći prijedloga “about”). Peti padež izražava se imenicom bez člana.

Drugi padež – Genitive

U engleskom jeziku drugi padež se može izraziti na više načina:

Normanskim genitivom (Norman genitive) koji se obrazuje pomoću prijedloga “of”:
the book of the teacher (učiteljeva knjiga).

Saksonskim genitivom (Saxon genitive), koji se još zove “prisvojni genitiv”
(Possessive case). Ovaj padež se obrazuje tako da se imenici doda nastavak -‘s.
teacher’s book (učiteljeva knjiga).

Saksonski genitiv se obrazuje nastavkom -‘s na imenicu koji se izgovara “z” iza zvučnih suglasnika i samoglasnika, a “s” iza bezvučnih suglasnika.

U jednini se dodaje -‘s
teacher‘s book (učiteljeva knjiga)
Peter‘s toy (Peterova igračka)
boy‘s eyes (dječakove oči)
Ako se osobna imenica završava na -s, onda dodajemo samo apostrof, a nastavak
se izgovara kao “z”:
Burn’s works (Burnsova djela)
Ako se imenica završava na -s ili -ce kao i ispred riječi “sake”, dodaje se samo
apostrof:
for goodness sake (za Božju volju)
for conscience sake (radi smirenja savjesti).

 

Osobne imenice mogu se završavati na -s, pa da ipak dobijaju nastavak -‘s:
St. James‘s Square (trg Sv. Džejmsa)
for Doris‘s sake (radi Doris)
my boss‘s sister (sestra mog gazde).

Složenice dobijaju nastavak -‘s na kraju:
after my mother-in-law‘s leaving (poslije odlaska moje punice).

U množini koja se završava na -s dodaje se samo apostrof:
my brothers wives (žene moje braće).

Ako se imenica ne završava na -s u množini, onda ona ima nastavak -‘s:
the children’s toys (dječije igračke)
the mice’s legs (mišije noge)
woman’s right (ženska prava).