Prilozi – Adverbs

By | 01/05/2014

Prilozi su riječi koje pobliže označuju glagole, pridjeve ili druge priloge:

 • uz glagol:John speaks loudly. (John priča glasno)

  She never smokes. (ona nikad ne puši)

 • uz pridjev:He is really handsome. (on je stvarno zgodan)

  She is less beautifull than her sister. (ona je manje lijepa nego njena sestra)

 • uz prilog:She drives incredibly slowly. (ona vozi nevjerovatno sporo)

  There is truly quietly. (tamo je zaista tiho)

Međutim, pred ovih funkcija prilozi imaju i druge funkcije, oni mogu:

 • izmjeniti smisao rečenice: Obviously, I can’t know everything. (očito, ne mogu sve znati)
 • izmjeniti prijedložnu frazu: It’s immediately inside the door. (to je odmah iza vrata)

Po svom sastavu prilozi se u engleskom jeziku dijele na: proste, izvedene i složene.

 • Prosti prilozi su: now (sada), then (tada), fast (brzo), loud (glasno), right (pravo) i dr.
 • Izvedeni prilozi su oni koji se obrazuju od pridjeva nastavkom “ly”:beautiful – beautifully (lijep – lijepo)

  bad – badly (loš – loše) itd.

 • Složeni prilozi su: a great deal (mnogo), at least (bar), at present (sada), at last (najzad) itd.

 

Po svom značenju prilozi se dijele na:

 • priloge za vrijeme: always (uvijek), ever (ikad), never (nikad), seldom (rijetko), often (često), soon (uskoro), sometimes (ponekad), early (rano), late (kasno) i dr.
 • priloge za mjesto: here (ovdje), there (tamo), in (u), out (iz), near (blizu), far (daleko), down (dole), up (gore) i dr.
 • priloge za količinu: more (više), no more (ne više), most (najviše), little (malo), many (mnogi), less (manje) i dr.
 • priloge za način: how (kako), as (kao), so (tako), quickly (brzo), why (zašto), truly (zaista), quietly (mirno), hardly (jedva), usefully (korisno), happily (sretno) i dr. Prilozi za način se obično tvore dodavanjem nastavka “-ly” na pridjev.
 • prilozi stupnja: very (vrlo), too (previše), enough (dovoljno), quite (sasvim) i dr.

 

Poređenje priloga

Prilozi obrazuju prvi i drugi stupanj poređenja na sljedeće načine:

 • dvosložni i višesložni prilozi, kao i prilozi sa nastavkom “ly” porede se na taj načinšto se za komparativ ispred priloga dodaje riječ “more”, a za superlativ riječ “most”.

  beautifully – more beautifully – most beautifully (lijepo – ljepše…);

 • jednosložni prilozi (kao i prilozi often i early) obrazuju komparativ nastavkom “er”,a superlativ nastavkom “est”:

  long – longer – longest (dugo – duže…);

Nepravilno se porede sljedeći prilozi:

well (dobro) – better – best
badly (loše) – worse – worst
much (mnogo) – more – most
little (malo) – less – least
near (blizu) – nearer – nearest, next
far (daleko) – farther, further – farthest, furthest
late (kasno) – later – latest, last

Inače, u poređenju priloga važe sva ostala pravila koja se primjenjuju i na pridjeve.

U engleskom jeziku ima više pridjeva koji se upotrebljavaju i kao prilozi:

cheap (jeftin) – to sell cheap (prodavati jeftino)
dear (drag, skup) – to buy dear (kupiti skupo)
fair (lijep, pravilan) – to copy fair (prepisati čisto)
false (lažan) – to play false (varati u igri)
hard (težak) – to work hard (naporno raditi)
high (visok) – to charge high (propisati visoke cijene)
loud (glasan) – to speak loud (govoriti glasno)
low (nizak) – to speak loud (govoriti tiho)
near (blizak) – to draw near (približiti se)
right (prav) – to sing right (raditi kako treba)
short (kratak) – to stop short (iznenada stati)
wide (širok) – wide open (široko otvoren)

Napomena: kada ovi prilozi dobiju priloški nastavak “ly”, oni često mijenjaju smisao:

hard (težak, naporan) – hardly (jedva),

near (blizak) – nearly (skoro).

 

Prilog može imati tri položaja u rečenici:

 • na početku (prije subjekta):Now we will study adverbs. (sada ćemo učiti priloge)
 • u sredini (između subjekta i glavnog glagola):We often study adverbs. (mi često učimo priloge)
 • na kraju (iza glavnog glagola ili objekta):We study adverbs carefully. (mi pažljivo učimo priloge)

Kvizovi vezani za ovu temu

English-Quiz.net – Adjective or Adverb?