Rod imenica – Gender of Nouns

By | 01/05/2014

Opće pravilo:
U engleskom jeziku rod imenica nije gramatički već se određuje prema polu, tj. prirodan je. Imena muških bića muškog su roda (masculine), imena ženskih lica ženskog su roda
(feminine) i imena živih bića gdje rod nije izričito podvučen srednjeg su roda (neuter).

Kod živih bića rod razlikujemo na više načina:

– postoje različiti izrazi za muški i ženski rod:

boy – girl dječak – djevojčica
father – mother otac – majka
brother – sister brat – sestra
son – daughter sin – kći
uncle – aunt ujak – tetka
nephew – niece nećak – nećaka
king – queen kralj – kraljica
monk – nun kaluđer – kaluđerica
horse – mare konj – kobila
cock – hen pijetao – kokoška
drake – duck patak – patka
gander – goose gusak – guska

– dodajemo nastavke:

abbot – abbess opat – opatica
actor – actress glumac – glumica
count – countess grof – grofica
duke – duchess vojvoda – vojvotkinja
emperor – empress car – carica
poet – poetess pjesnik – pjesnikinja
prince – princess princ – princeza
negro – negress crnac – crnkinja
heir – heiress nasljednik – nasljednica
sorcerer – sorceress čarobnjak – čarobnica
lion – lioness lav – lavica
hero – heroine heroj – heroina

– obrazuju se složenice:

man-servant – maid-servant sluga – sluškinja
cock-sparrow – hen-sparrow vrabac – vrabica
bull-calf – cow-calf junac – junica
male-elephant – female-elephant slon – slonica
landlord – landlady gazda – gazdarica

Mnoge imenice imaju isti oblik i u ženskom i u muškom rodu:

 

pupil (učenik, učenica)
friend (prijatelj, prijateljica)
teacher (učitelj, učiteljica)
cousin (rođak, rodica)

Ponekad da bismo označili rod ovih imenica dodajemo ove riječi:
gentleman, lady, male, female, man, woman:

 

lady-teacher (učiteljica).

Od općeg pravila postoje sljedeći izuzeci:

 • “horse” i “dog” nisu sredneg već muškog roda;
 • “cat” je ženskog roda;
 • “child” može biti sva tri roda;
 • imenice: boat, ship, streamer, man-of-war, vessel nisu srednjeg već ženskog roda i označavaju se sa she;
 • ženskog roda su:
  imena država i zemalja;
  neki apstraktni pojmovi (misaone imenice) kao: victory, liberty, mercy grace, virtue;
  ženskog roda su i nature, earth i moon;
 • imenice koje izražavaju jaka osjećanja muškog su roda: love, anger, despair, fear;
 • muškog roda su također i: sun, death, time;
 • ptice, ribe, insekti su obično srednjeg roda;

U basnama životinje su personificirane pa su uvijek ženskog ili muškog roda.