Category Archives: Glagoli

Glagoli u engleskom jeziku

Glagoli – Verbs

Pomoćni glagoli – Auxiliary Verbs (Helping Verbs) – glagol “to be” – biti – glagol “to have” – imati – glagol “to do” – raditi Bezlični glagoli – Impersonal Verbs Nepotpuni glagoli – Defective Verbs Pravilni i nepravilni glagoli – Regular and Irregular Verbs Prelazni i neprelazni glagoli – Transitive and Intransitive Verbs Povratni glagoli – Reflexive Verbs… Read More »

Složeno buduće vrijeme – Future Perfect Continuous

subjekat + pomoćni g. will + pomoćni g. “have” + past particip od “be” + present particip glavnog glagola Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između will i have, a upitne rečenice inverzijom subjekta i pomoćnog glagola will. Kada koristimo predbuduće trajno vrijeme obično sažimamo (contract) subjekat i pomoćni glagol will: I will – I’ll you will – you’ll itd. Kod odričnih rečenica sažimamo glagol will i… Read More »

Složeno buduće vrijeme – Future Perfect Tense

subjekat + pomoćni g. will + pomoćni g. have + past particip glavnog glagola Predbuduće vrijeme izražava radnju koja će se desiti prije neke druge radnje u budućnosti: The train will leave the station at 9am. You will arrive at the station at 9.15am. When you arrive the rain will have left. (Voz dolazi u stanicu u 9… Read More »

Buduće trajno vrijeme – Future Continuous Tense

subjekat + pomoćni g. will + pomoćni g. be + present participle glavnog glagola Odrični oblik se pravi ubacivanjem rječice not između glagola will i be, a upitni oblik inverzijom subjekta i glagola will. Trajno buduće vrijeme označava radnju koja će trajati izvjesno vrijeme u budućnosti. At 4pm tomorrow, I will be working. prošlost sadašnjost budućnost 4pm U 4 sata biću usred posla. Kada… Read More »

Prosto buduće vrijeme – Future Simple Tense

subjekat + pomoćni glagol will + infinitiv glavnog glagola Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između pomoćnog i glavnog glagola, a upitne rečenice inverzijom subjekta i pomoćnog glagola. U prvom licu jednine i množine umjesto glagola will, može se koristiti glagol shall, međutim u modernom engleskom will se više koristi od shall: I shall call – we shall call (ja ću zvati –… Read More »

Nesvršeni pluskvamperfekt – The Past Perfect Continuous Tense

subjekat + simple past od “to have” + past particip od “to be” + present particip gl. glagola Odrični oblik se pravi ubacivanjem rječice not, a upitni oblik inverzijom subjekta i glagola “to have”. Past Perfect Continuous upotrebljava se da bi se označila radnja koja je trajala u prošlosti prije neke druge prošle radnje: Ram started waiting at… Read More »

Pluskvamperfekat (davno prošlo vrijeme) – The Past Perfect Tense

subjekat + simple past od “to have” + past particip glavnog glagola U odričnim rečenicama ubacujemo rječicu not između pomoćnog i glavnog glagola, a upitnu rečenicu pravimo zamjenom subjekta i pomoćnog glagola. Past Perfect Tense (pluperfekt) se upotrebljava: a) da bi se izrazila radnja u prošlosti koja se desila prije neke druge radnje u prošlosti, također izražava radnju… Read More »

Prošlo trajno vrijeme – The Past Continuous Tense

prošlo vrijeme glagola “to be” + particip prezenta glavnog glagola She was reading. (ona je čitala) We were playing. (mi smo igrali) Odrični oblik se pravi dodavanjem rječice not: She was not reading – She wasn’t reading. Upitni oblik se pravi inverzijom: Was she playing? Were we playing? Nesvršeni preterit se upotrebljava: da se opiše pozadina, odnosno da se pred čitaoce… Read More »

Prošlo svršeno vrijeme – Past Simple Tense

Da bi napravili prošlo svršeno vrijeme koristimo infinitiv i prošli oblik (preterit) glagola. – infinitiv preterit past particip pravilni glagoli work explode like worked exploded liked worked exploded liked Prošli oblik svih glagola završava na -ed. nepravilni glagoli go see sing went saw sang gone seen sung Prošli oblik nepravilnih glagola se ne tvori po nekom pravilu i… Read More »

Nesvršeni perfekt – Present Perfect Continuous Tense

prezent perfekt glagola “to be” (have/has been) + prezent particip glavnog glagola I have been playing You have been working Upitni oblik se pravi konverzijom: Have I been playing? Odrični oblik se pravi dodavanjem riječi “not”: I have not been playing. Kada pišemo present continous, često se upotrebljavaju skraćenice: I have been – I’ve been itd. Present Perfect Continous Tense koristimo:… Read More »